МБДОУ ДС № 1 "КОЛОБОК"


МБДОУ ДС № 16 "КАЗАЧОК"


МБДОУ ДС № 3 "СОЛНЫШКО"


МБДОУ ДС № 4 "СКАЗКА"


МБДОУ ДС № 8 "УЛЫБКА"


МБДОУ ДС № 5 "СОЛНЫШКО"


МБДОУ ДС №2 "БЕРЕЗКА"


МБДОУ ДС №9 "РЯБИНУШКА"


МБДОУ ДС №20 "РОМАШКА"


МБДОУ ДС № 6 "БЕРЕЗКА"


МБДОУ ДС №10 "БЕРЕЗКА"


МБДОУ ДС № 25 "РАДУГА"