МКОУ НШДС С. НАКАННО


МКДОУ ДС С. БУР


МКДОУ ДС С. ПРЕОБРАЖЕНКА


МКДОУ ДС С. ХАМАКАР


МКДОУ ДС С. ПОДВОЛОШИНО


МКДОУ ДС "РАДУГА" С. ЕРБОГАЧЕН


МКОУ НШДС С. ЕРЕМА