МБДОУ № 48


МКДОУ № 85


МБДОУ №58


МБДОУ №59


МБДОУ № 61


МКДОУ № 31


МБДОУ № 93


МБДОУ № 62


МКДОУ № 70


МБДОУ № 79


МКДОУ № 47


МБДОУ № 199


МБДОУ № 66


МАДОУ № 2


МБДОУ № 17


МКДОУ Д/С № 37


МБДОУ № 99


МБДОУ № 46


МАДОУ № 101


МБДОУ № 56


МБДОУ № 40


МБДОУ № 86


МБДОУ № 30


МБДОУ Д/С № 38


МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 33"


МБДОУ № 23


МБДОУ № 87


МАДОУ № 109


МБДОУ № 1


МБДОУ № 51


МБДОУ № 9


МБ ДОУ № 81


МБДОУ № 8


МБДОУ № 14


МБДОУ № 69


МБДОУ "Д/С № 53"


МБДОУ № 25


МБДОУ № 63


МБДОУ № 92


МБДОУ № 10


МБДОУ № 50


МБДОУ № 102


МКДОУ №18


МБДОУ № 13


МБДОУ Д/С №49


МБДОУ № 5


МБДОУ № 72


МБДОУ № 15


МБДОУ № 108


МБДОУ № 98