МКДОУ Д/С № 18 С. ДЕМАРИНО


МКДОУ Д/С № 17 С. КОЧКАРЬ


МКДОУ Д/С № 3 С. СТЕПНИНСКОЕ


МКДОУ Д/С № 21 С. ПОЛЯНОВКА


МКДОУ Д/С № 6 С. ВЕРХНЯЯ КАБАНКА


МКДОУ Д/С № 11 Г. ПЛАСТА


МКДОУ Д/С № 7 Г. ПЛАСТА


МКДОУ Д/С № 5 Г. ПЛАСТА


МКДОУ Д/С № 10 Г. ПЛАСТА


МКДОУ Д/С № 8 Г. ПЛАСТА


МКДОУ Д/С № 12 Г. ПЛАСТА


МКДОУ Д/С № 13 Г. ПЛАСТА


МКДОУ Д/С № 2 Г. ПЛАСТА


МКДОУ Д/С № 1 С. СТЕПНОЕ


МКДОУ Д/С № 2 С. СТЕПНОЕ


МКДОУ Д/С № 14 С. БОРИСОВКА